pondělí 11. října 2021

pondělí 4. října 2021

neděle 12. září 2021

5120

Michel de Montaigne
Eseje
1580
přeložil Václav Černý
Erm, Praha 1995

5121

Michal Rejzek 
Ta správná cesta
2021
samonáklad, Praha 2021

5122

Tomáš Němeček
Vojtěch Cepl
Život právníka ve 20. století
2010
Leges, Praha 2010 

5123